вторник, 16 ноември 2010 г.

Мюсюлманите днес отбелязват началото на празника Курбан Байрам /Аид ал Адха/.


Празникът Курбан Байрам е един от най-големите в ислямската религия, продължава четири дни и с него се почита паметта на мъртвите.
Според традицията и принципите на исляма всеки може да даде курбан на този празник, а за по-заможните това е задължително. Жертвеното животно /овен, теле или крава/ се дели на три части - с едната се посрещат гости, втората задължително се раздава на бедни съседи и познати, а третата остава за семейството. Мюсюлманите се подготвят за Курбан Байрама ден по-рано, като избират виторог овен, който къносват и окичват с панделки или с цветна прежда, за да се разбере, че е предназначен за курбана. Преди да се заколи животното, касапинът произнася благословия, наречена текбир.
Според поверието, ако посеченото животно продължи да рита дълго време, човекът, за когото е предназначен курбанът, има много грехове. Религиозният празник повелява след сутрешната молитва близките на починалите да посетят гробовете им. Според Корана те трябва да прочетат там молитва за душите на умрелите, наречена фатиха.
Първият ден на Курбан Байрама се празнува с най-близките. На този ден по-младите искат прошка от по-възрастните. Според исляма празникът е време и за радост, както и за размисъл за земния и за отвъдния живот, защото в исляма празниците винаги са след извършване на определен ибадет (служба). След него започва празникът, който е вид награда. И в отвъдния живот вярващите ще получат наградата от Аллах Теаля, заради това, че в този живот са изпълнили своята мисия.
През тези дни на преден план излиза и взаимната помощ между мюсюлманите - богатите са задължени да колят курбан и така подпомагат бедните. Това също е в името на Всевишния, което показва, че те прилагат неговата заповед във всеки аспект на техния живот.
Накратко казано, мюсюлманският празник Байрам е повод за преклонение пред Аллах, радост и подобряване на взаимоотношенията между хората.
Байрамът е ден на щастие. В този ден не трябва да има и най-малки поводи за неразбирателство.  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...